Εγγραφή | Χάρτης | Aγαπημένα | NewsLetter | Αποστολή σε φίλο | English  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
 


Πολιτική

Δέσμευση της Διοίκησης αλλά και φιλοσοφία κάθε μέλους της εταιρείας είναι η ικανοποίηση όλων των προδιαγραμμένων απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών.

Οι προθέσεις της Διοίκησης για την Ποιότητα και όσα από αυτή απορρέουν εκφράζεται μέσα από την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας.
 


Πολιτική Ποιότητας

"H διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών μας,
η συνέπεια στους πελάτες μας, η διατήρηση και ανάπτυξη του μεριδίου της αγοράς μας μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας, την τήρηση των υποσχέσεών μας και την ορθολογική οργάνωση των εγκαταστάσεών μας."

Για την επίτευξη αυτής της πολιτικής όλα τα αναγκαία μέτρα και οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση της ποιότητας έχουν καταγραφεί και αποτελούν την τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000.

Η εκπλήρωση των αρχών της εταιρίας επιτυγχάνεται αφενός με τον συστηματικό σχεδιασμό, έλεγχο και επιτήρηση των διαδικασιών και αφετέρου με την συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων.

Για τον σκοπό αυτό προωθούμε και υποστηρίζουμε την ομαδική εργασία και την συμμετοχή των εργαζόμενων στην διαμόρφωση των διαδικασιών.

Θέτουμε στόχους σε όλα τα διοικητικά επίπεδα και μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και αναπροσαρμογής αυτών επιτυγχάνουμε την ενεργό συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων στην τελική διαμόρφωση της λειτουργίας της εταιρείας.

Για το λόγο αυτό ισχύει η δέσμευση, ότι όλοι οι εργαζόμενοι ανάλογα με τις υπευθυνότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το ΣΔΠ, ενώ εργάζονται και ενεργούν με αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους. Διεργασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Ο Γενικός Διευθυντής


Alotek
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ...
  περισσότερα
Γνωρίστε την Τεχνολογία I2  ELVIAL   Ενημερωθείτε στο ακόλουθο...
  περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ...
  περισσότερα
ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ